;

Volg de draad van het nieuws


U bent hier:

 • Onze covid garantie

  Onze covid-garantie:

  Om onvoorziene we verwacht tegen te gaan!

  De covid-garantie is een optioneel pakket van 7% sop het bedrag van het verblijf, te betalen bij de boeking.
  Deze garantie garandeert uw terugbetaling* op uw betaalde huursommen of een tegoedbon** volgens de bepalingen (mits overlegging van bewijs)***

  Meer details en de toepassing voorwaarden:

  Voor het annuleren van een reservering:
  *als de contractant zijn reservering annuleert vóór 30 april, zal de aanbetaling worden terugbetaald met uitzondering van: administratiekosten en
  garantie covid

  In geval van opsluiting:
  **als en alleen als de bevalling wordt uitgesproken dit niet meer dan 30 dagen voor de door de autoriteiten geplande aankomst
  bevoegd in heel Frankrijk of in interregio's, wordt een krediet met een geldigheid van 24 maanden op de aanbetaling gedaan, exclusief: kosten
  covid-bestand en garantie
  Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet de contractant uiterlijk binnen 48 uur een aangetekende brief met ontvangstbewijs
  verifieerde de juistheid van de feiten. Telefoongesprekken, post enz. worden niet aangenomen.Buiten 30 dagen voor aankomst op
  contractant blijft gedurende zijn gehele verblijf aan de camping verschuldigd, ongeacht of hij het heeft gehaald.

  In geval van infectie:
  ***als de aannemer het coronavirus heeft of als hij 30 dagen voor zijn aankomst en na 30 april contact heeft: hij blijft aansprakelijk
  van het gehele verblijf. Bij de covid garantie wordt een tegoed afgegeven met een geldigheidsduur van 24 maanden, exclusief: administratiekosten en
  garantie covid
  Om deze bepaling van kracht te laten worden, moet de contractant de
  volgende voorwaarden:
  Stuur een aangetekende brief met ontvangstbewijs en het saldo van zijn verblijf vergezeld van een medisch bewijs afgeleverd door
  een bekende bevoegde medische instantie en dit binnen 48 uur na de diagnose. Zal niet zijn
  aangenomen telefoontjes, e-mail, etc. Na de deadline eindigt de covid garantie en gaat de aannemer de
  reikwijdte van de algemene boekingsvoorwaarden en blijft aansprakelijk voor het gehele verblijf
  ook al kan hij het niet.

  Hoe kan ik mijn tegoed gebruiken:
  De creditnota kan in meerdere termijnen worden gebruikt met een maximum van 24 maanden.

  Toepassingsvoorwaarden van de nieuwe reservering:
  Indien er op het moment van zijn nieuwe reservering sprake is van een prijsverhoging, is opdrachtnemer aan deze verhoging onderhevig. De camping kan niet
  niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van onbeschikbaarheid van de door de contractant gewenste data, deze laatste kan in geen geval
  enige schadevergoeding eisen.
  Hij kan anticiperen op zijn reservering door een optie te maken en moet deze voor 1 maart van het volgende jaar bevestigen.
  Na deze periode zijn de algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing.

  Duur van het krediet:
  Na 24 maanden vervalt het tegoed. Het kan veranderen afhankelijk van de bevoegde autoriteiten. We
  behoudt zich het recht voor om de geldigheidsduur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  Toepassingsgebieden van de covid-garantie:
  De covid garantie vervangt de annuleringsgarantie niet, deze past alleen in zijn eigen vakgebieden. voor een ander
  situatie zie de algemene boekingsvoorwaarden.

  Elke reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar, de covid garantie geldt alleen voor de contractant en zijn begeleiders
  aangegeven op de boekingsvoucher en alleen op de stacaravan of de betreffende staanplaats. De covid garantie stopt
  effecten 30 dagen voor aankomst en kunnen niet optreden als een van de hierboven genoemde elementen tijdens het verblijf optreedt. Alle
  het gestarte verblijf is volledig verschuldigd. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen korting verleend.

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor alle informatie op 04.66.61.81.71

  Camping het leengoed van Anduze
  195 chemin d plan d'eau 30140 Massillargues Attuech

  Welkom op Camping *** Le Fief van Anduze, een camping aan de voet van de Cevennen


  Sirene 799431473