;

Onze garantie Annulering

Volg de draad van het nieuws


U bent hier:

 • Onze annuleringsverzekering

  Onze annuleringsgarantie zonder verlenging

  Pom het onverwachte tegen te gaan, hebben we u gedekt!

  de annuleringsgarantie heeft zijn eigen toepassingsgebiedenN

  de annuleringsgarantie is een vaste prijs optioneel 4% van het bedrag van het verblijf, te betalen bij boeking

  het is ook mogelijk om in te schrijven op een verlenging van de garantie in het kader van een onderbreking van het verblijf: in dit geval het optionele pakket van de annuleringsgarantie met verlenging zal 5% zijn van de totale prijs

  ONZE ANNULERINGSGARANTIE EN ZIJN EIGEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

  -Wat is de annuleringsgarantie:
  De annuleringsgarantie is een vaste prijs optioneel 4% van het bedrag van het verblijf, te betalen op het moment van boeking.
  zorgt voor de terugbetaling van de betaalde bedragen voor uw huur (mits overlegging van bewijs) *
  Het is ook mogelijk om een ​​verlenging van de waarborg af te sluiten in het kader van een onderbreking van het verblijf. in dit geval de
  optioneel annuleringsgarantiepakket met verlenging zal 5% zijn van de totale prijs

  -Wat vergoedt de annuleringsgarantie:
  De annuleringsgarantie omvat de vergoeding van verblijfskosten exclusief:
  - administratiekosten
  - annuleringsgarantie

  * De voorwaarden en documenten om recht te hebben op restitutie:
  De annuleringsgarantie omvat de terugbetaling van verblijfskosten (exclusief administratiekosten en annuleringsgarantie) Op vertoon van documenten die de annulering rechtvaardigen in de volgende gevallen:
  Ernstig lichamelijk letsel, ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden van de verzekerde (reserverende partij), zijn of haar echtgeno(o)t(e) of personen die in het huurcontract zijn vermeld.
  Met ernstige ziekte bedoelen we een verslechtering van de gezondheid die is vastgesteld door een gerenommeerde medische autoriteit, waarbij het verboden is de kamer te verlaten en de beëindiging van enige professionele of andere activiteit met zich meebrengt. Met ernstig ongeval bedoelen we een onopzettelijk lichamelijk letsel van de zijde van het slachtoffer, als gevolg van de plotselinge actie van een externe oorzaak en hem verhindert om op eigen kracht te bewegen.

  Ernstige schade, niet gerealiseerd op het moment van ondertekening van het contract, als gevolg van diefstal, brand of natuurlijke elementen die de hoofd- of tweede woning van de reserverende partij bereiken en diens aanwezigheid op de dag van
  vertrek. Onvermogen om het gehuurde in bezit te nemen na economisch ontslag van de persoon die reserveert of zijn
  echtgeno(o)t(e), overplaatsing van de reserveerder of zijn echtgenoot, mits de kennisgeving van de werkgever volgt op de
  garantie ingaat.

  Als gevolg van natuurrampen volgens de wet van 13-07-1982 of bosbranden die zich voordoen op het terrein van het verblijf en resulterend in: ofwel het verbod op het verblijf, op het terrein, door de bevoegde autoriteiten tijdens een of een deel van de
  huurperiode;

  Of door een zodanige verslechtering van het gehuurde en het terrein dat de huurder niet normaal kan genieten van de omgeving en de diensten die zijn verhuur gemotiveerd hadden.

  -Hoe verder te gaan voor annulering:
  Voor elk annuleringsverzoek voor uw verblijf moet u ons een schriftelijke brief sturen (aangetekende brief met
  ontvangstbevestiging (telefoongesprekken, e-mail etc.) binnen 48 uur na
  de gebeurtenis die haar motiveert, waarbij alleen de datum van de belastbare gebeurtenis in aanmerking wordt genomen.

  -Welke duur en staat van de annuleringsgarantie bij mijn aankomst of niet:
  Elke reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar, de annuleringsgarantie geldt enkel voor de contractant en zijn begeleiders aangeduid op het reserveringsformulier en enkel voor de stacaravan of de betreffende locatie. De annuleringsgarantie houdt op van kracht te zijn vanaf het begin van de huur en kan niet worden toegepast als een van de hierboven genoemde elementen zich tijdens het verblijf voordoet. Al het verblijf is volledig verschuldigd
  gedaan of niet. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen korting verleend. Tenzij de
  de persoon die reserveert heeft de annuleringsgarantie met verlenging afgesloten

  -Wat gebeurt er als ik de annuleringsgarantie met verlenging heb gekozen:
  Als en alleen als de optie van de annuleringsgarantie met verlenging is afgesloten op het moment van boeking:
  -Bij aankomst zal de reserveer zijn annuleringsgarantie-optie niet zien doven, hij blijft werken met zijn eigen velden en die van de annuleringsgarantie.
  -In geval van onderbreking van het verblijf, zal het de verbruikte dagen moeten betalen.
  -In geval van een onderbreking van het verblijf vergoedt de annuleringsgarantie met verlenging de reserveringskosten, exclusief:
  - administratiekosten
  -Annuleringsgarantie met verlenging
  - Dagen verbruikt.

  - Vanaf wanneer krijg ik vergoed:
  Na verificatie van de bewijsstukken en correcte naleving van de procedure zal binnen 1 maand een terugbetaling plaatsvinden.
  Als niet aan een van de voorwaarden wordt voldaan, vindt er geen restitutie plaats, de boekingspartij moet het saldo van hun verblijf betalen, ongeacht of ze het hebben gehaald. Er wordt geen korting verleend in geval van:
  late aankomst of vroeg vertrek.

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor alle informatie op 04.66.61.81.71

  Camping het leengoed van Anduze
  195 chemin d plan d'eau 30140 Massillargues Attuech

  Welkom op Camping *** Le Fief van Anduze, een camping aan de voet van de Cevennen


  Sirene 799431473