;

Volg de draad van het nieuws


U bent hier:

 • ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN EN HAAR INTERNE REGELS

  CONDITION DE RESERVATION LE FIEF D'ANDUZE

  ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN EN HAAR INTERNE REGELS

  Welkom op camping Le Fief d’Anduze ***, een camping aan de voet van de Cevennen

  1° Reservering :

  -Elke reservering wordt pas definitief met onze schriftelijke toestemming en na ontvangst van de gevraagde aanbetaling en administratieve kosten.
  -In geval van annulering dient dit uitsluitend te gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs; telefoonberichten, e-mails, faxen zijn niet toegestaan.
  -Voor 1 maart wordt het bedrag van € 50,- ingehouden voor annulerings- en administratiekosten.
  Vanaf 1 maart wordt de borg in zijn geheel ingehouden, worden de administratiekosten niet gerestitueerd of ingehouden, blijft de kampeerder aansprakelijk jegens de camping voor het gehele geboekte verblijf, ook als dit niet is gedaan, tenzij deze heeft afgesloten de annuleringsgarantie (optioneel). Zie deze algemene voorwaarden ter plaatse of online bij boeking.

  -Betalingsmiddel : Franse bankcheque, creditcard, bankkaart, internationale postwissel. Vakantiecheques alleen op rekening op naam van de bewoners en voor hun verblijfsduur. Of overschrijving (IBAN) FR76 1009 6180 5700 0406 4630 124 (BIC) CMCIFRPP Domiciliëring: LB Nîmes Questel
  (Bankkosten ten laste van de klant)
  Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen onder geen beding worden overgedragen.
  Voor elke wijziging van het verblijf kan dezelfde locatie of dezelfde huur niet worden gegarandeerd.
  De gereserveerde periode wordt volledig gefactureerd, ook bij een verkorting (aankomst en/of vervroegd vertrek van het gereserveerde verblijf)

  1°-Aankomsten en vertrekken:

  Verhuur is mogelijk vanaf 16.00 uur. tot 19.30 uur Vertrek vindt plaats voor 10.00 uur. Locaties van campings zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur. en moet om 10.00 uur verlaten zijn. Bij een late aankomst of een vervroegd vertrek dient u de receptie of de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. Kampeerplaatsen en verhuur van stacaravans worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en kunnen op elk moment vóór of op de dag van aankomst van de kampeerder worden gewijzigd. Elke camper wordt gefactureerd voor elk vertrek na de toegestane tijd, evenals alle kosten die dit zou veroorzaken.

  2° Royalty's:

  De leges worden bij aankomst betaald aan de receptie, er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst, de kampeerder die niet binnen de afgesproken data en tijden aan de receptie verschijnt, verliest het voordeel van zijn reservering, zonder enige compensatie, en blijft de camping verschuldigd voor het gehele gereserveerde verblijf, de gereserveerde standplaats of huur wordt de volgende ochtend beschikbaar gesteld
  Hun bedrag wordt weergegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie.
  Ze zijn verschuldigd op basis van het aantal nachten of dagen doorgebracht in het veld. Campinggebruikers worden verzocht hun vertrek de dag ervoor door te geven aan de receptie.
  Bij aankomst wordt u gevraagd om een ​​borg (contant of met creditcard te betalen) van 30 € voor het lenen van een badge voor het openen van de automatische slagboom bij de ingang van de camping, en 350 € extra in het geval van een stacaravan of caravan verhuur. Waarborgsom die u op de dag van vertrek, na overhandiging van de badge bij de receptie, terugkrijgt voor stacaravans of caravans na controle van de eindschoonmaak en indien er geen schade aan is geconstateerd.
  Voor eventuele schoonmaak die bij vertrek niet is gedaan, wordt € 75 in rekening gebracht.
  Voor eventuele schade aan de stacaravan of caravan wordt de borg volledig ingehouden.
  Indien de schade hoger is dan de borg, blijft de camper voor het financiële bedrag van de reparatie bij de beheerder verschuldigd.
  Elk vroegtijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de vergoeding, zelfs niet gedeeltelijk.

  3° Toeristenbelasting *en Eco-participatie **

  * Toeristenbelasting: te betalen bedrag per persoon vanaf 18 jaar. Prijs per nacht.
  De toeristenbelasting krijgt u als indicatie als u online boekt en is mogelijk
  jaarlijks gewijzigd door de bevoegde autoriteiten.

  ** Eco-participatie: te betalen bedrag per persoon van 0 jaar en ouder. Nachttarief volgens het huidige tarief.

  (**) Wat is Eco-participatie? Onze operatie is onderworpen aan nieuwe opwerkingsheffingen (afvalwater, huishoudelijke .)
  afval, recyclebare grote voorwerpen, enz.). Dit is een budgettaire weerslag om te compenseren en het bewustzijn te vergroten.

  4° Toelatingsvoorwaarden :

  Om een ​​camping te mogen betreden, zich te vestigen en er te verblijven, dient u gemachtigd te zijn door de beheerder of diens vertegenwoordiger. Toon uw gezondheidspas volgens de geldende regelgeving, die kan wijzigen. Hij heeft de plicht om zorg te dragen voor het goede onderhoud en de orde van de camping en voor de naleving van de toepassing van dit huishoudelijk reglement.
  Een verblijf op camping Le Fief d'Anduze impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, evenals het reglement van het zwembad, en de verbintenis om ze na te leven.

  5° Politieformaliteiten:

  Iedereen die minimaal één nacht op de camping moet blijven, moet eerst zijn identiteitspapieren tonen aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger en de formaliteiten vervullen die door de politie worden vereist.
  Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met hun schriftelijke toestemming, onder verantwoordelijkheid van een begeleidend gezin en na goedkeuring door de Directie.

  6° Receptie :

  De camping is open voor het publiek van 1 april tot 30 september.
  De receptie is geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur. en vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur
  Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over bevoorradingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen.
  De informatie die door de resorts en VVV-kantoren wordt verstrekt op het gebied van uitrusting en activiteiten. Ze worden slechts ter indicatie gegeven, maken geen deel uit van de geleverde diensten en kunnen daarom niet onze verantwoordelijkheid nemen in geval van niet-bestaan ​​tijdens uw verblijf. Sommige locaties zijn seizoensgebonden en sommige winkels en activiteiten kunnen aan het begin en einde van het seizoen gesloten zijn.
  Aan gebruikers wordt een klachtenboek ter beschikking gesteld dat bedoeld is om klachten te ontvangen. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze zijn ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op relatief recente feiten.

  7° Installatie :
  De tent, caravan of camper en bijbehorende uitrusting dienen op de aangegeven plaats te worden opgesteld volgens de instructies van de beheerder of diens vertegenwoordiger.
  Elektriciteit is mogelijk niet optioneel in juli en augustus, het wordt noodzakelijkerwijs per locatie gefactureerd
  Het plaatsen van tenten of het parkeren van extra voertuigen op de plaatsen die bestemd zijn voor verhuur (stacaravan of caravan) is verboden zonder de voorafgaande toestemming van de directie en kan aanleiding geven tot de betaling van een overschot.

  8° Lawaai en stilte:

  Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen. Kinderen en jongeren vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
  Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. De sluitingen van deuren en koffers moeten zo onopvallend mogelijk zijn.
  Tussen 8.00 en 22.30 uur moet er totale stilte zijn

  9° Bezoekers:

  Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, kunnen bezoekers worden toegelaten tot de camping onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.
  Auto's van bezoekers zijn verboden op de camping.
  De kampeerder kan maximaal drie bezoekers ontvangen mits hij het aantal toegestane deelnemers op zijn plaats respecteert, hij moet een aanvraag indienen bij de receptie. Als deze bezoekers de camping mogen betreden, verbindt de kampeerder die ze ontvangt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de interne voorschriften worden nageleefd en staat hij ervoor in, met dien verstande dat de bezoeker niet wordt gemachtigd om de omheining van de camping te betreden. alleen na betaling van de vergoeding tegen het huidige tarief dat toegang geeft tot de diensten en / of faciliteiten van de camping (zwembaden, douches, speelplaatsen, enz.).
  Elke andere bezoeker verbindt zich er eveneens toe de algemene voorwaarden van de camping na te leven en zal als enige verantwoordelijk worden gehouden voor elke schending ervan, na toestemming te hebben gekregen van de beheerder en de vergoeding tegen het huidige tarief te hebben betaald.

  10° Voertuigcirculatie en parkeren:

  Binnen de camping moeten voertuigen met een snelheidslimiet van 10 km/uur rijden.
  Voor uw veiligheid is de slagboom alleen geopend van 8.00 uur tot 22.30 uur, het verkeer is daarom verboden tussen 22.30 uur. en 8:00 uur staat de parkeerplaats bij de ingang van de camping tot uw beschikking.
  Alleen voertuigen van kampeerders die daar verblijven, mogen op de camping rijden (1 voertuig per staanplaats).
  Het is ten strengste verboden te parkeren op een andere plaats dan die van de klant; het mag bovendien het verkeer niet belemmeren of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

  a) Elektrische scooters of niet
  – Alleen toegestaan ​​gedurende de dag en ten strengste verboden in de avond
  - Zeer langzaam verkeer 5 km / u binnen de camping.
  – Het dragen van een helm is voor iedereen verplicht. Voor minderjarigen zijn knie- en elleboogbeschermers verplicht.
  – Minderjarigen moeten tijdens hun reizen worden vergezeld door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers en blijven onder hun volledige verantwoordelijkheid.
  – Het is verboden te rijden op de terrassen en verharde terreinen binnen de camping
  – Toegang tot restaurant, bar, sanitair etc. is verboden.
  b) Elektrische fietsen of niet
  – Toegestaan ​​overdag en 's avonds
  – Zeer langzaam verkeer 5 km/u binnen de camping.
  – Het dragen van een helm verplicht, verlichting in goede staat en middelen
  reflecterend om 's avonds goed zichtbaar te zijn.
  – Verplichte knie- en elleboogbeschermers voor minderjarigen altijd onder de verantwoordelijkheid
  hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers tijdens hun reizen.
  – Het is verboden te rijden op de terrassen en verharde terreinen binnen de camping.
  – Toegang tot restaurant, bar en sanitair is verboden …
  c) Elektrisch skeeleren of niet
  – Alleen toegestaan ​​gedurende de dag en ten strengste verboden in de avond.
  – Zeer langzaam verkeer 5 km/u binnen de camping
  – Het dragen van helmen, knie- en elleboogbeschermers verplicht voor minderjarigen, altijd onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers tijdens hun reizen.

  11° Kleding en uitstraling van de faciliteiten:

  Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, nadelig zou kunnen beïnvloeden.

  Water en elektriciteit zijn niet onuitputtelijk, pas op dat u ze niet verspilt.

  Laat kinderen of adolescenten niet spelen in de sanitaire voorzieningen, wasserette of waterpunten (zij blijven onder uw verantwoordelijkheid voor eventuele schade)

  -Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te werpen.

  – Caravanners en campers moeten hun afvalwater legen in de daarvoor bestemde voorzieningen.

  – Het is ten strengste verboden om grote voorwerpen op de camping los te laten of op uw terrein te laten rondslingeren, al dan niet verstopt.
  Huisvuil, afval van welke aard dan ook, papier, glazen flessen moeten worden gedeponeerd in de containers die zich buiten de camping bevinden.
  – Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
  – Het wassen van voertuigen en caravans is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde wasplaats.
  – Het drogen van het linnengoed wordt op de staanplaatsen getolereerd, op voorwaarde dat het zeer discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit vanuit bomen worden gedaan.
  -Respecteer de natuur, beplanting en bloemdecoraties.
  -Het is de kampeerder verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af ​​te knippen, te planten.
  -Het is evenmin toegestaan ​​om met eigen middelen de plaats van een installatie af te bakenen, ook niet bij regen te graven.
  -Elke aantasting van de vegetatie, hekken, land of faciliteiten van de camping is de verantwoordelijkheid van de auteur.
  -De standplaats die tijdens het verblijf gebruikt zal zijn, dient te worden onderhouden in de staat waarin de kampeerder deze bij het betreden van het terrein heeft aangetroffen.
  – Het is ook verboden om:
  een waterpunt gebruiken om hun persoonlijke locatie te bedienen,
  gebruik maken van de kampeermiddelen zonder deze te hebben aangevraagd bij de directie,
  geringschattende initiatieven nemen jegens andere kampeerders en zich daarbij inmengen in de plaats van het management,
  de mensen om je heen niet respecteren door geluidsoverlast, muziek, discussies, enz.

  – Iedereen die in staat van dronkenschap wordt betrapt, wordt zonder compensatie van de camping verwijderd.
  – Het is ten strengste verboden om paden, steegjes of andere locaties dan de uwe toe te passen om zonder toestemming groepen mensen te organiseren. U moet altijd controleren of de capaciteit om mensen te verzamelen de maximale capaciteit van uw locatie niet overschrijdt en dat door dichter bij de manager te komen
  – Het is ten strengste verboden om in het openbaar lasterlijke opmerkingen te maken jegens kampeerders, de camping, haar medewerkers of haar beheerders; die de integriteit van de camping zouden aantasten

  12° Beveiliging :

  een vuur

   Open vuur (hout, houtskool, enz.) is ten strengste verboden.
   Barbecues zijn ten strengste verboden (behalve gas of elektrisch maximaal 1200 watt)
   Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
   Voor rokers of vapers moet u er altijd voor zorgen dat u rookt of dampt op geautoriseerde plaatsen en dat uw sigarettenpeuken worden gedoofd en op de daarvoor bestemde plaatsen worden gegooid. Het is ten strengste verboden om te roken of te vapen in stacaravans, sanitaire voorzieningen, receptie, supermarkt, zwembaden, kinderspelen, ontspanningsruimte, wasmachines, Fitness. De kampeerder blijft bij brand als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die daaruit voortvloeien.
   In geval van brand direct de directie waarschuwen. De blussers kunnen alleen worden gebruikt als dat nodig is, evenals de waterslangen.
  Bij het restaurant, bij het zwembad, bij de kinderclub en bij de receptie staat een EHBO-doos.

  b) Diefstal

  De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die op kantoor zijn achtergelaten en heeft een algemene plicht om toezicht te houden op de camping, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of enige schade die de kampeerder kan oplopen, zowel op de camping als op de camping. buiten parkeren.
  De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en dient de beheerder te verwittigen van de aanwezigheid van elke verdachte persoon. Hoewel er beveiliging is, worden gebruikers van de camping uitgenodigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen.
  Klanten zijn verplicht verzekerd te zijn voor zichzelf en hun apparatuur.
  In het geval van het huren van een stacaravan of een caravan, moet de klant bij zijn verzekering nagaan of zijn huisvestingscontract voorziet in de uitbreiding van het resort (vakantieverhuur), als dit niet het geval is, moet hij zich verzekeren tegen de risico's die inherent zijn aan hun bezetting, namelijk: ongeval, diefstal, verlies, schade aan persoonlijke bezittingen (koffers, voorwerpen, meubels, waardepapieren, voertuigen, fietsen, enz.). Hij moet zich ook verzekeren voor de schade die hij zou kunnen veroorzaken in het gehuurde appartement en ook voor de schade die hij aan alle gebouwen zou kunnen toebrengen door hem of zijn metgezellen of door hun eventuele nalatigheid. Klanten zullen bij de eerste aanvraag hun verzekering moeten bewijzen.

  c) Illegale substantie

  – Elke illegale of afgeleide substantie is ten strengste verboden op de camping en de parkeerplaats, evenals het gebruik ervan. Evenzo is het verkeer ervan ten strengste verboden. Iedereen die in zijn bezit wordt betrapt of zelfs na het consumeren ervan wordt van de camping verwijderd zonder compensatie, en indien nodig kan het gebruik van wetshandhaving worden gebruikt.

  – de camping wijst alle aansprakelijkheid af in geval van gebruik of wederverkoop van een illegale stof die er zelfs toe zou kunnen leiden dat de persoon (personen) in het ziekenhuis worden opgenomen. .

  – Elk illegaal wapen is ten strengste verboden op de camping. De beheerder kan eveneens elk voorwerp dat hij gevaarlijk acht voor de genoemde persoon of andere personen verbieden en in beslag nemen, zelfs indien dit wettelijk zou zijn toegestaan.

  – Kampeerders, bezoekers of minderjarigen die onder de volledige verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger of hun beheerder blijven, kunnen in geen geval op welke manier dan ook worden gehouden om de camping financieel, strafrechtelijk aansprakelijk te stellen …… na niet-naleving van het interne reglement dat zij bij aankomst op de hoogte moeten zijn.

  Uitstalling bij de receptie, op aanvraag bij de beheerder of bij online boeking.

  13° Spelen en zwembaden:

  -Twee zwembaden staan ​​tot uw beschikking, waaronder een ontspanningsbad dat alleen voor volwassenen is gereserveerd.
  – Er mogen geen gewelddadige of vervelende spelletjes worden georganiseerd in de buurt van de campingfaciliteiten.
  – Het zwembad en de speelruimtes staan ​​niet onder toezicht en kunnen niet gebruikt worden voor hectische spelletjes. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval.
  Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of de verantwoordelijke persoon die het enige toezicht op zich neemt. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval dat voortvloeit uit zijn nalatigheid.
  – Speeltuininfrastructuur is toegestaan ​​van 9.00 uur tot 21.00 uur, gebruik buiten de openingstijden is niet toegestaan.
  Het zwembad is geopend van 9.30 uur tot 19.30 uur, na sluitingstijd kan toestemming worden verleend, neem hiervoor contact op met de campingbeheerder.

  VERPLICHT ZWEMPAK
  Alle korte of lange zwemshorts, zwembroeken, bermuda's en T-shirts in het water zijn ten strengste verboden, jonge kinderen die schoon zijn of zijn uitgerust met speciale luiers om te zwemmen, mogen baden.

  Elke zwemmer zorgt voor de orde en netheid in de zwembadoverdekking

  Het is verboden :

  – gebruikers irriteren door luidruchtige, gevaarlijke of immorele spelletjes of handelingen;
  – op het strand geparkeerde mensen in het water duwen of gooien;
  – rennen, schreeuwen, duiken, water gooien;
  – verdrinking simuleren;
  – bal of bal spelen op de stranden;
  – betreed de verboden gebieden die zijn aangegeven met een bord of bord;
  – gebruik te maken van drijvende apparaten en reddingsboeien;
  – baad je lichaam bedekt met zonne-olie;
  – het beklimmen van hekken en schotten van welke aard dan ook;
  – buiten de openingsuren de omheining van het zwembad te betreden
  -Dieren zijn ten strengste verboden in de zwembaden.
  – Zonnecrèmes of oliën zijn ten strengste verboden in het water zonder voor elke duik te douchen.
  -De douche, evenals de doorgang in de voetbaden, zijn verplicht bij het betreden en verlaten van het zwembad.
  - Het is verboden om met schoenen aan binnen te komen. Zet ze buiten voor het voetenbad.
  – De toegang tot de zwembaden is verboden voor mensen met ziekten waarvan de externe effecten anderen ongemak of besmetting kunnen veroorzaken, evenals voor mensen in een duidelijke staat van onreinheid. .
  – Kinderen van basisleeftijd moeten een geschikte luier dragen om te kunnen baden
  – Eten, drinken, roken of vapen, kauwgom kauwen, spugen en afval in het zwembad gooien is verboden, hiervoor zijn bakken gereserveerd.
  – Het is verboden om de toegang tot of het verlaten van zwembaden te belemmeren door op de trappen of aan de rand ervan binnen of buiten te zitten.

  Voor hun eigen veiligheid worden gebruikers van zwembaden en speeltuinen verzocht zich te houden aan het huishoudelijk reglement en ook de borden te respecteren die zich aan de ingang en in het zwembad bevinden, evenals in de speelruimte.
  Elke overtreding van deze instructies kan leiden tot verwijdering van de camping wegens niet-naleving van de interne voorschriften; elke verslechtering wordt rechtstreeks aan de verantwoordelijke familie gefactureerd.

  14° Dode garage:

  Apparatuur mag niet onbezet op de grond worden achtergelaten, alleen na akkoord van de directie en alleen op de aangegeven locatie.
  Voor de dode garage kan een vergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag op het kantoor zal worden getoond.

  15° weergave :

  Dezelfde procedureregels worden getoond aan de receptie (u kunt ze opvragen in papieren of digitale versie), ze hebben voorrang op hun vereenvoudigde versie die u kunt raadplegen bij de ingang van de camping.

  16 ° Schending van interne regels:

  In het geval dat een kampeerder, een lid van zijn gezin of een begeleider het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk indien hij dit nodig acht , stel de laatste op de hoogte om de ongeregeldheden te stoppen.
  Bij ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en zonder ingebrekestelling door de campingbeheerder, kan deze de ongewenste persoon(en) zonder enige vergoeding van de camping verwijderen.
  Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

  17° Dieren :

  Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden op de camping
  Honden van categorie 2 zullen te allen tijde gemuilkorfd en aangelijnd zijn, maar hun toegang tot de camping moet vooraf worden goedgekeurd door het management.
  Het binnenbrengen van dieren op de camping is onderworpen aan het voorleggen van een geldig reglementair vaccinatiebewijs tegen hondsdolheid
  Behoeften worden buiten de camping vervuld, eigenaren zijn verplicht om vuil van hun dier op te rapen in het geval van per ongeluk vergeten op de camping.
  Honden en andere dieren mogen nooit vrijgelaten worden.
  Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten, bij afwezigheid van hun baasjes die burgerlijk verantwoordelijk zijn (in geval van niet-naleving kan de directie beslissen om de SPA-diensten de storende dieren te laten evacueren).

  18° Voorwaarde 21 nachten voor de prijs van 14 nachten:

  -21 nachten in een stacaravan, strohut of caravan afhankelijk van de geldende data en u betaalt slechts 14** nachten met de code PROMO 2114.
  Als deze promotie u echter niet interesseert, kunt u profiteren van het Farniente-pakket:
  Gratis terbeschikkingstelling van de ontspanningsruimte * (hammamsauna) en een tv voor de duur van uw verblijf op aanvraag.
  * Eén uur per dag per persoon.
  * Doe het verzoek in het opmerkingen-tabblad tijdens het boekingsproces
  ** Verblijf en korting worden alleen berekend op basis van onze prijs (Vaste prijs voor onze nachtelijke verhuur).
  Minimum verblijf: 21 nachten
  Maximaal verblijf: 27 nachten
  De korting geldt over de week: 1

  19° Foto's gepresenteerd op de sites:

  -De foto's die op al onze multimediadragers worden weergegeven (onze website /booking.com/camping.com/asci /camping en co en alle andere) zijn niet contractueel en we kunnen ze op verzoek van u verstrekken. Het kan inderdaad zijn dat we onze vloot van stacaravans moeten wijzigen om de buitenstructuur of de interieurdecoratie aan te passen.

  20° Beeldrechten:

  De klant machtigt camping Le Fief d'Anduze uitdrukkelijk om gratis te gebruiken op elk medium, foto's, video's of geluid die tijdens zijn verblijf kunnen worden gemaakt, met het oog op de promotie van onze commerciële media en voor een periode van 5 jaar. Hetzelfde geldt voor alle personen die deelnemen aan het verblijf, hetzelfde voor de bezoekers van de camping. Na 5 jaar moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen van uw wens om ze te verwijderen zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt, zonder nieuws van u, zal de camping ze in al haar media blijven gebruiken om de camping Fief altijd te promoten d' Anduze.
  Als u het er niet mee eens bent, moet u ons dit direct bij aankomst schriftelijk laten weten.
  Dit reglement is gehecht aan alle interne reglementen die op de camping en bij de receptie hangen. Het wordt op zijn verzoek aan de klant verstrekt.
  Elke inbreuk die afwijkt van het interne reglement van de camping of de algemene verkoopvoorwaarden, zou aanleiding geven tot verwijdering zonder enige schadevergoeding.
  Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de cm2c-bemiddelaar
  online geschillenbeslechting door de Europese Commissie op https://ec.europa.eu
  telefonisch op +33 06 09 20 48 86. per post cm2c 14 rue saint jean 75017 paris.
  Op internet https://cm2c.net
  online geschillenbeslechting door de Europese Commissie op https://ec.europa.eu

  Sarl het bolwerk van Misyl Camping het bolwerk van Anduze
  195 plan d'eau 30140 ATTUECH
  Telefoon. 04 66 61 81 71 - .33652720789

  Welkom op Camping *** Le Fief van Anduze, een camping aan de voet van de Cevennen


  Sirene 79943147300013 APE 5530 Z tva intracom. : fr83799431473