;

Volg de draad van het nieuws


U bent hier:

 • ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN EN HAAR INTERNE REGELS

  ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN EN DE INTERNE REGELS

  Welkom op Camping *** Le Fief van Anduze, een camping aan de voet van de Cevennen

  1 ° Reservering :

  -Elke reservering wordt pas definitief met onze schriftelijke toestemming en na ontvangst van de gevraagde aanbetaling en administratieve kosten.

  -In geval van annulering dient dit uitsluitend te gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs; telefoonberichten, e-mails, faxen zijn niet toegestaan.

  -Voor de 1st Maart wordt het bedrag van € 50,- ingehouden voor annulerings- en administratiekosten.

  Vanaf 1st Maart, de borg wordt in zijn geheel ingehouden, de administratiekosten worden niet gerestitueerd of ingehouden, de camper blijft voor het gehele geboekte verblijf verschuldigd aan de camping, ook als deze niet is gedaan, tenzij deze - hier is afgesloten de annuleringsgarantie (optioneel). Zie deze algemene voorwaarden ter plaatse of online bij boeking.

  -Betalingsmiddel : Franse bankcheque, creditcard, bankkaart, internationale postwissel. Vakantiecheques alleen op rekening op naam van de bewoners en voor hun verblijfsduur. Of overschrijving (IBAN) FR76 1009 6180 5700 0406 4630 124 (BIC) CMCIFRPP Domiciliëring: LB Nîmes Questel

  (Bankkosten voor rekening van de klant)

  Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen onder geen beding worden overgedragen.

  Voor elke wijziging van het verblijf kan dezelfde locatie of dezelfde huur niet worden gegarandeerd.

  De gereserveerde periode wordt volledig gefactureerd, zelfs in geval van verkorting (aankomst en / of vervroegd vertrek van het gereserveerde verblijf)

  -Aankomsten en vertrekken:

  Verhuur is mogelijk van 16.00 uur tot 19.30 uur. Vertrek vindt plaats voor 10.00 uur. De campings zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur en dienen voor 10.00 uur verlaten te zijn.. Bij een late aankomst of een vervroegd vertrek dient u de receptie of de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. Kampeerplaatsen en verhuur van stacaravans worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en kunnen op elk moment vóór of op de dag van aankomst van de kampeerder worden gewijzigd. Elke camper wordt gefactureerd voor elk vertrek na de toegestane tijd, evenals alle kosten die dit zou veroorzaken.

  2 ° Royalty's:

  De leges worden bij aankomst betaald aan de receptie, er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst, de kampeerder die niet binnen de afgesproken data en tijden aan de receptie verschijnt, verliest het voordeel van zijn reservering, zonder enige compensatie, en blijft de camping verschuldigd voor het gehele gereserveerde verblijf, de gereserveerde standplaats of huur wordt de volgende ochtend beschikbaar gesteld

  Hun bedrag wordt weergegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie.

  Ze zijn verschuldigd op basis van het aantal nachten of dagen doorgebracht in het veld. Campinggebruikers worden verzocht hun vertrek de dag ervoor door te geven aan de receptie.

  Bij aankomst wordt u gevraagd om een ​​borg (contant of met creditcard te betalen) van 30 € voor het lenen van een badge voor het openen van de automatische slagboom bij de ingang van de camping, en 350 € extra in het geval van een stacaravan of caravan verhuur. Waarborgsom die u op de dag van vertrek, na overhandiging van de badge bij de receptie, terugkrijgt voor stacaravans of caravans na controle van de eindschoonmaak en indien er geen schade aan is geconstateerd.

  Voor schoonmaak die niet bij vertrek wordt uitgevoerd, wordt € 75 in rekening gebracht.

  Voor eventuele schade aan de stacaravan of caravan wordt de borg volledig ingehouden.

  Indien de schade hoger is dan de borgsom, blijft de camper het financiële bedrag van de reparatie verschuldigd aan de beheerder.

  Elk vroegtijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de vergoeding, zelfs niet gedeeltelijk.

  3 ° toeristenbelasting*et Eco-participation**

  * Toeristenbelasting: te betalen bedrag per persoon van 18 jaar en ouder. Prijs per nacht.

  De toeristenbelasting krijgt u als indicatie als u online boekt en is mogelijk

  jaarlijks gewijzigd door de bevoegde autoriteiten.

  **L’ Eco-participation : somme dûe par personne de 0 ans et plus. Tarification à la nuitée suivant le
  tarif en vigueur.

  (**) Qu’est-ce que l’Eco-participation ? Notre exploitation est soumise à de nouvelles taxes de
  retraitement des déchets (eaux usées, ordures ménagères, encombrants recyclables…). Il s’agit d’une

  répercussion budgétaire à valeur de compensation et de sensibilisation.

  4 ° Toelatingsvoorwaarden :

  Om een ​​camping te mogen betreden, zich te vestigen en er te verblijven, dient u gemachtigd te zijn door de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Toon uw gezondheidspas volgens de geldende regelgeving, die kan wijzigen. Hij heeft de plicht om zorg te dragen voor het goede onderhoud en de orde van de camping en voor de naleving van de toepassing van dit huishoudelijk reglement.

  Een verblijf op de camping Le Fief d'Anduze impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, evenals het zwembadreglement, en de verbintenis om ze na te leven.

  5 ° Politieformaliteiten:

  Iedereen die minstens één nacht op de camping moet blijven, moet eerst zijn identiteitsbewijs aan de beheerder of zijn vertegenwoordiger voorleggen en de formaliteiten vervullen die de politie vereist.

  Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met hun schriftelijke toestemming, onder verantwoordelijkheid van een begeleidend gezin en na goedkeuring door de Directie.

  6 ° Receptiebalie :

  De camping is open voor het publiek vanaf 1st april tot 30 sept.

  De receptie is open van 8u tot 12u en van 15u tot 19u.

  Bij de receptie vind je alle informatie over de diensten van de camping, informatie over bevoorradingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen.

  Les indications fournies par les stations et offices du tourisme en matière d’équipement et activités. Elles ne sont données qu’à titre indicatif, ne sont pas un élément constitutif des prestations fournies et ne sauraient donc engager notre responsabilité en cas d’inexistence lors de votre séjour. Certains sites sont saisonniers et certains commerces et animations peuvent être fermés en début et fin de saison.

  Aan gebruikers wordt een klachtenboek ter beschikking gesteld dat bedoeld is om klachten te ontvangen. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze zijn ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op relatief recente feiten.

  7 ° Installatie :

  De tent, caravan of camper en aanverwante uitrusting dienen op de aangegeven locatie te worden opgesteld volgens de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

  Elektriciteit is mogelijk niet optioneel in juli en augustus, het wordt noodzakelijkerwijs per locatie gefactureerd

  Het plaatsen van tenten of het parkeren van extra voertuigen op de verhuurlocaties (stacaravan of caravan) is verboden zonder voorafgaande toestemming van het management en kan aanleiding geven tot de betaling van een overschot.

  8 ° Lawaai en stilte:

  Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen. Kinderen en jongeren vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

  Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en koffersluitingen moeten zo discreet mogelijk zijn.

  Tussen 22.30 uur en 8.00 uur moet er totale stilte zijn.

  9 ° Bezoekers:

  Bezoekers kunnen, na toestemming van de beheerder of diens vertegenwoordiger, op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.

  Auto's van bezoekers zijn verboden op de camping.

  Le campeur peut recevoir trois visiteurs maximum à condition qu’il respecte le nombre de participants autorisés sur son emplacement, il devra en faire la demande à l’accueil. Si ces visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain de camping, le campeur qui les reçoit s’engage à faire respecter le règlement intérieur et s’en portera garant, en notant toutefois que le visiteur ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte du camping qu’après s’être acquitté de la redevance au tarif en vigueur qui lui donnera accès aux prestations et/ou installations du terrain de camping (piscines, douches, espaces de jeux etc…).

  Elke andere bezoeker verbindt zich er eveneens toe om de algemene voorwaarden van de camping te respecteren en zal als enige verantwoordelijk worden gehouden voor elke schending ervan, na toestemming te hebben gekregen van de beheerder en de vergoeding tegen het huidige tarief te hebben betaald.

  10 ° Voertuigcirculatie en parkeren:

  Binnen de camping moeten voertuigen een snelheidslimiet van 10 km / uur gebruiken.

  Voor uw veiligheid is de slagboom alleen geopend van 8.00 uur tot 22.30 uur, het verkeer is daarom verboden tussen 22.30 uur en 8.00 uur, de parkeerplaats bij de ingang van de camping staat voor u tot uw beschikking.

  Alleen voertuigen van kampeerders die daar verblijven, mogen op de camping rondrijden (1 voertuig per staanplaats).

  Parkeren is ten strengste verboden op een andere locatie dan die van de klant; het mag bovendien het verkeer niet hinderen of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

  1. een) Elektrische scooters of niet

  - Alleen overdag toegestaan ​​en 's avonds ten strengste verboden

  - Zeer langzaam verkeer 5 km / u binnen de camping.

  - Het dragen van een helm is voor iedereen verplicht. Voor minderjarigen zijn knie- en elleboogbeschermers verplicht.

  - Minderjarigen moeten tijdens hun reizen worden vergezeld door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers en blijven onder hun volledige verantwoordelijkheid.

  - Het is verboden te rijden op de terrassen en verharde terreinen binnen de camping

  - Toegang tot restaurant, bar, sanitair etc. is verboden.

  1. B) Elektrische fietsen of niet

  - Geautoriseerd overdag en 's avonds

  - Zeer langzaam verkeer 5 km/u binnen de camping.

  - Het dragen van een helm verplicht, verlichting in goede staat en middelen

  reflecterend om 's nachts goed zichtbaar te zijn.

  - Verplichte knie- en elleboogbeschermers voor minderjarigen die nog onder de verantwoordelijkheid vallen

  hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers tijdens hun reizen.

  - Het is verboden te rijden op de terrassen en verharde terreinen binnen de camping.

  - Toegang tot restaurant, bar en sanitair is verboden...

  1. C) Elektrisch skeeleren of niet

  - Alleen overdag toegestaan ​​en 's avonds ten strengste verboden.

  - Zeer langzaam verkeer 5 km/u binnen de camping

  - Het dragen van helmen, knie- en elleboogbeschermers verplicht voor minderjarigen, altijd onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers tijdens hun reizen.

  11 ° Kleding en uitstraling van de faciliteiten:

  Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, zou kunnen schaden.

  Water en elektriciteit zijn niet onuitputtelijk, pas op dat u ze niet verspilt.

  Laat kinderen of jongeren niet spelen in de sanitaire voorzieningen, wasserette of aan de waterpunten (zij blijven onder uw verantwoordelijkheid voor eventuele schade)

  -Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te werpen.

  -Les « caravaniers » et « camping-cars » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les installations prévues à cet effet.

  – Il est formellement interdit se débarrasser de ses encombrants sauvagement dans l’enceinte du camping ou de les laisser traîner sur son emplacement cachés ou non.

  Huisvuil, afval van welke aard dan ook, papier, glazen flessen moeten in de containers worden geplaatst die zich buiten de camping bevinden.

  – Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage.

  – Le lavage des véhicules, des caravanes est strictement interdit en dehors de l’aire de lavage dédiée à cet effet.

  – L’étendage du linge est toléré sur les emplacements, à la condition qu’il soit très discret et ne gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des arbres.

  -Respectez la nature, les plantations et les décorations florales.

  -Il est interdit au campeur de planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations.

  -Il n’est pas permis non plus de délimiter l’emplacement d’une installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol même en cas de pluie.

  -Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la charge de son auteur.

  -De standplaats die tijdens het verblijf zal zijn gebruikt, dient te worden bewaard in de staat waarin de kampeerder deze bij het betreden van het terrein heeft aangetroffen.

  - Het is ook verboden om:

  een waterpunt gebruiken om hun persoonlijke locatie te bedienen,

  gebruik maken van de kampeermiddelen zonder deze te hebben aangevraagd bij de directie,

  geringschattende initiatieven nemen jegens andere kampeerders en zich daarbij inmengen in de plaats van het management,

  de mensen om je heen niet respecteren door geluidsoverlast, muziek, discussies, enz.

  - Iedereen die in staat van dronkenschap wordt betrapt, wordt zonder compensatie van de camping verwijderd.

  - Het is ten strengste verboden om paden, steegjes of andere locaties dan de uwe toe te passen om groepen mensen te organiseren zonder toestemming. U dient steeds na te gaan of de capaciteit om mensen te verzamelen niet groter is dan de maximale capaciteit van uw locatie en dit door dichter bij de beheerder te komen

  - Het is ten strengste verboden om in het openbaar lasterlijke opmerkingen te maken jegens kampeerders, de camping, haar medewerkers of haar beheerders; die de integriteit van de camping zouden aantasten

  12 ° Veiligheid :

  1. Brand
  • Open vuur (hout, houtskool, etc.) is ten strengste verboden.
  • Barbecues zijn ten strengste verboden (behalve gas of elektrisch maximaal 1200 watt)
  • Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
  • Voor rokers of "vapers" moet u er altijd voor zorgen dat u rookt of dampt op geautoriseerde plaatsen en dat uw sigarettenpeuken worden gedoofd en op de daarvoor bestemde plaatsen worden gegooid. Het is ten strengste verboden om te roken of te vapen in stacaravans, sanitaire voorzieningen, receptie, supermarkt, zwembaden, kinderspelen, ontspanningsruimte, wasmachines, Fitness. De kampeerder blijft bij brand als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

  -In geval van brand direct de directie verwittigen. De blussers kunnen alleen worden gebruikt als dat nodig is, evenals de waterslangen.

  Een EHBO-doos bevindt zich in het restaurant, bij het zwembad, bij de kinderclub

  ook bij de receptie.

  1. Vol De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die op het kantoor zijn achtergelaten en heeft een algemene plicht om toezicht te houden op de camping, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of enige schade die de kampeerder zou kunnen lijden, zowel op de camping als op de camping.

  De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en dient de beheerder te verwittigen van de aanwezigheid van elke verdachte persoon. Hoewel er beveiliging is, worden gebruikers van de camping uitgenodigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen.

  Klanten zijn verplicht verzekerd te zijn voor zichzelf en hun apparatuur.

  En cas de location d’un mobil-home ou d’une caravane, le client devra vérifier auprès de son assurance si son contrat d’habitation prévoit l’extension villégiature (location de vacances), si cela n’est pas le cas il devra s’assurer contre les risques inhérents à leur occupation, à savoir : accident, vol, perte, dégradation d’effets personnels (valises, objets, mobiliers, valeurs, véhicules, vélos…). Il doit également s’assurer pour les dégradations qu’il pourrait causer dans l’appartement donné en location et également les dégâts qu’il pourrait occasionner à l’ensemble des immeubles de son fait ou de ses accompagnants ou par leur négligence éventuelle. Les clients devront justifier de leur assurance à la première réquisition.

  1. illegale stof

  - Elke illegale of afgeleide substantie is ten strengste verboden op de camping en de parkeerplaats, evenals het gebruik ervan. Evenzo is het verkeer ervan ten strengste verboden. Iedereen die in zijn bezit wordt betrapt of zelfs na het consumeren ervan wordt van de camping verwijderd zonder compensatie, en indien nodig kan het gebruik van wetshandhaving worden gebruikt.

  - de camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik of wederverkoop van een illegale stof die er zelfs toe zou kunnen leiden dat de persoon (personen) in het ziekenhuis worden opgenomen. .

  - Elk illegaal wapen is ten strengste verboden op de camping. De beheerder kan eveneens elk voorwerp dat hij gevaarlijk acht voor de genoemde persoon of andere personen verbieden en in beslag nemen, zelfs indien dit wettelijk zou zijn toegestaan.

  - Kampeerders, bezoekers of minderjarigen die onder de volledige verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger of hun beheerder blijven, kunnen in geen geval financieel, strafrechtelijk ...... aansprakelijk worden gesteld voor de camping wegens niet-naleving van de interne voorschriften waarvan ze bij aankomst op de hoogte moeten zijn.

  Uitstalling bij de receptie, op aanvraag bij de beheerder of bij online boeking.

  13 ° Spellen en zwembaden:

  -Twee zwembaden staan ​​tot uw beschikking, waaronder een ontspanningsbad dat alleen is gereserveerd volwassenen.

  - Er mogen geen gewelddadige of vervelende spelletjes worden georganiseerd in de buurt van de campingfaciliteiten.

  - Het zwembad en de speelruimtes staan ​​niet onder toezicht en kunnen niet gebruikt worden voor hectische spelletjes. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval.

  Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of de verantwoordelijke persoon die als enige verantwoordelijk is voor hun toezicht. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval dat voortvloeit uit zijn nalatigheid.

  - Speeltuininfrastructuur is toegestaan ​​van 9.00 uur tot 21.00 uur, gebruik buiten de openingstijden is niet toegestaan.

  Het zwembad is geopend van 9.30 uur tot 19.30 uur, na sluitingstijd kan toestemming worden verleend, hiervoor dient u contact op te nemen met de campingmanager.

  VERPLICHT ZWEMPAK

  Alle korte of lange zwemshorts, zwembroeken, bermuda's en T-shirts in het water zijn ten strengste verboden, jonge kinderen die schoon zijn of zijn uitgerust met speciale luiers om te zwemmen, mogen baden.

  Elke bader zorgt voor orde en netheid in de zwembadoverdekking

  Het is verboden :

  - gebruikers irriteren door luidruchtige, gevaarlijke of immorele spelletjes of handelingen;

  - mensen die op het strand geparkeerd staan ​​in het water duwen of gooien;

  - rennen, schreeuwen, duiken, water gooien;

  - simuleer verdrinking;

  - bal of bal spelen op de stranden;

  - betreed de verboden gebieden aangegeven met bord of bord;

  - drijvende apparaten en reddingsboeien te gebruiken;

  - baad je lichaam bedekt met zonne-olie;

  - om hekken en scheidingswanden van welke aard dan ook te beklimmen;

  - buiten deze openingstijden de overkapping van het zwembad te betreden

  -Dieren zijn ten strengste verboden in de zwembaden.

  - Zonnecrèmes of oliën zijn ten strengste verboden in het water zonder voor elke duik te douchen.

  -De douche, evenals de doorgang in de voetbaden, zijn verplicht bij het betreden en verlaten van het zwembad.

  - Het is verboden om met schoenen aan binnen te komen. Zet ze buiten voor het voetenbad.

  - De toegang tot de zwembaden is verboden voor mensen met ziekten waarvan de externe effecten ongemak of besmetting kunnen veroorzaken voor anderen, evenals voor mensen in een duidelijke staat van onreinheid.

  – Les enfants en bas âge doivent impérativement porter une couche adaptée pour pouvoir se baigner

  – Il est interdit de manger, de boire, fumer ou vapoter, mâcher du chewing-gum, cracher et de jeter des détritus dans l’enceinte de la piscine, des poubelles sont réservées à cet effet.

  – Il est interdit d’entraver l’accès ou la sortie des piscines en s’assoyant sur les marches ou sur sa périphérie à l’intérieur comme à l’extérieur.

  Pour leur propre sécurité, les usagers des piscines et des aires de jeux sont priés de se conformer au règlement intérieur et de respecter de même les panonceaux se trouvant à l’entrée et à l’intérieur de la piscine ainsi qu’à l’aire de jeux.

  Tout manquement à ces consignes sera susceptible d’expulsion du camping pour non respect du règlement intérieur ; toute détérioration sera facturée directement à la famille responsable.

  14 ° Garage mort :

  Apparatuur mag niet onbezet op de grond worden achtergelaten, alleen na akkoord van de directie en uitsluitend op de aangegeven locatie.

  Une redevance, dont le montant sera affiché au bureau, pourra être dûe pour le « garage mort ».

  15 ° Affichage :

  Ce même règlement intérieur est affiché au bureau d’accueil (vous pouvez en faire la demande version papier ou numérique), il prime sur sa version simplifiée que vous pourrez consulter à l’entrée du camping.

  16 ° Infraction au règlement intérieur :

  In het geval dat een kampeerder, een gezinslid of een begeleider het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn afgevaardigde mondeling of schriftelijk indien hij dit nodig acht, stel de laatste op de hoogte om de storingen te stoppen.

  En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et sans mise en demeure par le gestionnaire du camping , celui-ci pourra expulser du camping la ou les personnes indésirables sans aucune indemnité.

  Bij een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen.

  17 ° Animaux :

  Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden op de camping

  2 hondenth categorie worden gemuilkorfd en te allen tijde aan de lijn worden gehouden, maar voor het betreden van de camping is voorafgaande toestemming van het management vereist.

  Het binnenbrengen van dieren op de camping is onderworpen aan de overlegging van een geldig wettelijk vaccinatiecertificaat tegen hondsdolheid

  In de behoeften wordt buiten de camping voorzien, eigenaren zijn verplicht om vuil van hun dier op te halen voor het geval ze per ongeluk op de camping vergeten worden.

  Honden en andere dieren mogen nooit vrijgelaten worden.

  Ils ne doivent pas être laissés au terrain de camping, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables (en cas de non respect la Direction peut prendre la décision de faire évacuer par les services de la SPA le ou les animaux perturbateurs).

  18 ° Condition 21 nuitées au prix de 14 nuitées :

  -21 nuitées en mobil-home, paillote ou caravane suivant les dates en vigueur vous ne payerez que 14** nuitées avec le code PROMO 2114.

  Si toutefois cette promotion ne vous intéresse pas, vous pourrez alors bénéficier du Pack Farniente :

  Gratis ter beschikking stellen van de ontspanningsruimte * (hammamsauna) en een tv voor de duur van uw verblijf op aanvraag.

  * Eén uur per dag per persoon.

  * Maak het verzoek in het opmerkingen-tabblad tijdens het boekingsproces

  ** Séjour et remise calculés uniquement sur la base de notre tarif (Forfait de nos locations à la nuitée).

  Minimum verblijf: 21 nachten

  Maximum verblijf: 27 nachten

  De korting geldt voor de week: 1

  19 ° Photos présentées sur les sites :

  -Les photos présentées sur tous nos supports multimédia (notre site internet /booking.com/ camping.com/ asci/ camping and co et tous les autres) ne sont pas contractuelles et nous pourrons vous les fournir sur simple demande de votre part. En effet, nous pouvons être amenés à faire évoluer notre parc de mobil-homes à modifier la structure extérieure ou la décoration intérieure.

  20° Droit à l’image :

  Le client autorise expressément le camping le Fief d’Anduze et cela à titre gratuit à utiliser sur tout support, les photos et vidéos ou son qui pourraient être prises au cours de son séjour, ceci pour les besoins de promouvoir nos supports commerciaux et cela pour une durée de 5 ans. Il en va de même pour toutes les personnes participant au séjour, et de même pour les visiteurs du camping. Passés les 5 ans vous devrez nous signaler par écrit le désir de les supprimer afin de ne plus les utiliser, sans nouvelle de votre part le camping continuera à les utiliser sur tous ses supports afin de toujours promouvoir le camping le Fief d’Anduze.

  Si vous êtes en désaccord vous devrez nous le signaler dès votre arrivée et cela par écrit.

  Le présent règlement est annexé à tous les règlements intérieurs affichés sur le terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est remis au client à sa demande.

  Tout manquement qui dérogerait au règlement intérieur du camping ou à ses conditions générales de vente donnerait lieu à une expulsion sans aucune indemnité compensatrice.

  Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de cm2c-bemiddelaar

  online geschillenbeslechting door de Europese Commissie op https://ec.europa.eu

  telefonisch op +33 06 09 20 48 86. per post cm2c 14 rue saint jean 75017 parijs.

  Op internet https://cm2c.net

  online geschillenbeslechting door de Europese Commissie op https://ec.europa.eu

  Sarl het bolwerk van Misyl Camping het bolwerk van Anduze

  195 plan d'eau 30140 ATTUECH

  Telefoon. 04 66 61 81 71 - .33652720789

  Welkom op Camping *** Le Fief van Anduze, een camping aan de voet van de Cevennen

  Siren 79943147300013 APE 5530 Z tva intracom. : fr83799431473